Nyheter

Nu kan du köpa fiskekort via IFiske via denna länk:

https://www.ifiske.se/fiske-gnarps-fiskeomrade.htm

 

Planerade fiskutsättningar 2018

Nästa utsättning planeras göras vecka 28.

 

Fiskutsättningar 2018

15/5 Årets första utsättning gjord. Regnbåge i Herrgårdstjärn och Åstjärn.  

7/6 Utsättning av regnbåge i Herrgårdstjärn, Åstjärn och Uppgårdstjärn. Observera fiskeförbud i Åstjärn till och med 16:de juni

 

Fiskekortsguide med förteckning över olika fiskekort med priser se: 

fiskekortsguide-2018.xlsx

Regler för Gnarpsån nedre se: 

fiskeregler-gnarpsan-nedre-2018.doc

Information Gnarpsån Nedre se:

gnarpsan-nedre.pdf

 

 

Gnarpsån

Gnarpsån nedströms Milsbrodammen är ett utmärkt havsöringsvatten på våren med nystigen havsöring. Fisk upp till 8.5 kilo har fångats i Gnarpsån.