Nyheter

OBSERVERA fiskeförbud i Herrgårdstjärn från 15 oktober.

Nu kan du köpa fiskekort via IFiske via denna länk:

https://www.ifiske.se/fiske-gnarps-fiskeomrade.htm

 

Planerade fiskutsättningar 2018

 

 

Fiskutsättningar 2018

15/5 Årets första utsättning gjord. Regnbåge i Herrgårdstjärn och Åstjärn.  

7/6 Utsättning av regnbåge i Herrgårdstjärn, Åstjärn och Uppgårdstjärn. 

11/7 Utsättning av regnbåge i Åstjärn och Herrgårdstjärn 

30/8 Utsättning av regnbåge i Herrgårdstjärn, Åstjärn och Uppgårdstjärn.

6/11 Utsättning av regnbåge inför vinterfisket är gjord i Herrgårdstjärn och Åstjärn. Fiskeförbud i Herrgårdstjärn till början av januari då vi har premiärfisket, datum meddelas senare. Åstjärn har ett tunt istäcke så isfisket kan inte börja än.

 

 

Fiskekortsguide med förteckning över olika fiskekort med priser se: 

fiskekortsguide-2018.xlsx

Regler för Gnarpsån nedre se: 

fiskeregler-gnarpsan-nedre-2018.doc

Information Gnarpsån Nedre se:

gnarpsan-nedre.pdf

 

 

Gnarpsån

Gnarpsån nedströms Milsbrodammen är ett utmärkt havsöringsvatten på våren med nystigen havsöring. Fisk upp till 8.5 kilo har fångats i Gnarpsån.