Nyheter

Nu kan du köpa fiskekort via IFiske via denna länk:

https://www.ifiske.se/fiske-gnarps-fiskeomrade.htm

 

Planerade fiskutsättningar 2018

Inte klart

 

Fiskutsättningar 2017

22/5 Årets första utsättning gjord. Regnbåge i Herrgårdstjärn, Åstjärn och Uppgårdstjärn. Tyvärr senare än vi planerat men leverantören har haft leveransproblem, hoppas vi kan följa planerna bättre fortsättningsvis.

29/5 Regnbåge utsatt i Herrgårdstjärn

9/6 Regnbåge i Herrgårdstjärn och Åstjärn dessutom öring i Åstjärn och Igeltjärn.

13/7 Regnbåge i Herrgårdstjärn, Åstjärn och Uppgårdstjärn. 

9/8  Regnbåge i Herrgårdstjärn, Åstjärn och Uppgårdstjärn. 

 1/11 Regnbåge i Herrgårdstjärn och Åstjärn. Hornavanröding i Herrgårdstjärn. OBSERVERA att det är fiskeförbud i Herrgårdstjärn till och med 7:de januari 2018.

Ny fiskekortsguide med förteckning över olika fiskekort med priser har tagits fram se: 

fiskekortsguide-2016.xlsx

 

Nya regler för Gnarpsån nedre har tagits fram se: 

 fiskeregler-gnarpsan-nedre.doc

 

Information Gnarpsån Nedre:

gnarpsan-nedre.pdf

 

 

Gnarpsån

Gnarpsån nedströms Milsbrodammen är ett utmärkt havsöringsvatten på våren med nystigen havsöring. Fisk upp till 8.5 kilo har fångats i Gnarpsån.