Nyheter.

 

  • Rapport från Herrgårdstjärn, 12 cm bra kärnis över hela tjärnen. Tjärnen öppnas för fiske lördag 9:de januari med ordinarie årskort och dagkort. Tänk på begränsningen på 3 fiskar per kort. OK att lösa nytt dagkort om man vill fortsätta efter 3 fiskar

 

  • Fiskepremiären i Herrgårdstjärn januari 2021 är inställd. Främsta anledningen är pågående pandemi men även att det f.n. helt saknas is i tjärnen. Fisket kommer dock att öppnas upp från den 9:de januari 2021 med ordinarie fiskekort. Fiskekort kan köpas på IFiske, se länk nedan, OKQ8 eller Circle K.

 

  • OBSERVERA fiskeförbud  i Herrgårdstjärn till  och med 8 januari 2021
  • Fiskutsättningar se nedan.  
  • Nu kan du köpa fiskekort via IFiske via denna länk:

https://www.ifiske.se/fiske-gnarps-fiskeomrade.htm

Planerade fiskutsättningar 2020 

Utsättningar planeras följande veckor.

v20-21 klar

v23      klar

v28      klar

v32      klar

Utsättning av vinterfisken görs efter 15 oktober.

Gjorda fiskutsättningar 2020

19/5 Årets första utsättning av regnbåge gjord i Herrgårdstjärn och Åstjärn

5/6  Regnbåge i Åstjärn och Herrgårdstjärn.  

10/7 Regnbåge utsatt i Herrgårdstjärn, Åstjärn och Uppgårdstjärn.

 6/8  Regnbåge utsatt i Herrgårdstjärn och Åstjärn, stor fisk snittvikt 1,3 kg

 

 

Fiskekortsguide med förteckning över olika fiskekort med priser se: 

fiskekortsguide-2018.xlsx

Regler för Gnarpsån nedre se: 

fiskeregler-gnarpsan-nedre-2018.doc

Information Gnarpsån Nedre se:

gnarpsan-nedre.pdf

 

 

Gnarpsån

Gnarpsån nedströms Milsbrodammen är ett utmärkt havsöringsvatten på våren med nystigen havsöring. Fisk upp till 8.5 kilo har fångats i Gnarpsån.