Nyheter

  • Vinter fisk utsatt.
  • OBS fiskeförbud i Herrgårdstjärn fr.o.m. 15 oktober. Övriga tjärnar öppna för fiske.
  • Fiskutsättningar se nedan.  
  • Priset på dygnskort för specialvatten höjs till 120 kr 1/4-2019. I specialvatten ingår Herrgårdstjärn, Åstjärn, Uppgårdstjärn och Igeltjärn.
  • Även dygnskort för Gnarpsån nedströms Milsbrodammen höjs till 120 kr 1/4-2019.
  • Nu kan du köpa fiskekort via IFiske via denna länk:

https://www.ifiske.se/fiske-gnarps-fiskeomrade.htm

 Planerade fiskutsättningar 2019

V21, v23, v28, v32 och någongång efter 15 oktober planeras årets utsättningar att göras. Planen är preliminär främst på grund av att leverantörerna av fisken har problem efter fjolårets varma sommar med hög dödlighet på fisken.

Fiskutsättningar 2019

22/5 Årets första utsättning gjord. Regnbåge i Herrgårdstjärn och Åstjärn. 

7/6 Utsättning av regnbåge i Herrgårdstjärn och Åstjärn. Tyvärr ingen utsättning ännu i Uppgårdstjärn pga att det är svårt att få tag i fisk, en följd av fjolårets varma väder. 

15/7 Utsättning av regnbåge i Herrgårdstjärn, Åstjärn och Uppgårdstjärn.

13/8 Utsättning av regnbåge i Åstjärn och Herrgårdstjärn.

7/11 Utsättning av regnbåge i Åstjärn och Herrgårdstjärn. Fortsatt fiskeförbud i Herrgårdstjärn till premiären i januari. 10 cm is i Åstjärn.

 

 

 

Fiskekortsguide med förteckning över olika fiskekort med priser se: 

fiskekortsguide-2018.xlsx

Regler för Gnarpsån nedre se: 

fiskeregler-gnarpsan-nedre-2018.doc

Information Gnarpsån Nedre se:

gnarpsan-nedre.pdf

 

 

Gnarpsån

Gnarpsån nedströms Milsbrodammen är ett utmärkt havsöringsvatten på våren med nystigen havsöring. Fisk upp till 8.5 kilo har fångats i Gnarpsån.