Nyheter.

 • PREMIÄRFISKE I ÅSTJÄRN LÖRDAG 18 juni kl: 15.00 --22.00

         300 kg öring och regnbåge är utsatt

         Fiskekort löses vid tjärnen 150 kr/2 fiskar

         Fiskeförbud i Åstjärn från 8 juni t.o.m. premiären

         Info: Kent 070-6981182 eller Sven Erik 070-6344158

 • Fiskutsättningar se nedan.  
 • Nu kan du köpa fiskekort via IFiske via denna länk:

https://www.ifiske.se/fiske-gnarps-fiskeomrade.htm

Planerade fiskutsättningar 2022  

 • v21                                              Åstjärn och Herrgårdstjärn + 1-årig öring i Igeltjärn
 • 9/6 inför premiären i Åstjärn 18/6 Åstjärn och Herrgårdstjärn
 • v27                                               Åstjärn, Herrgårdstjärn och Uppgårdstjärn
 • v32                                               Åstjärn och Herrgårdstjärn
 • efter 15/10 inför pimpelsäsongen   Åstjärn och Herrgårdstjärn

Gjorda fiskutsättningar 2022

 • 14/6 är fisken till lördagens premiärfiske i Åstjärn Gnarp (18/6 kl. 15:00 - 22:00) utsatt. Det blev både regnbåge och öring. Dessutom har regnbåge satts ut i Herrgårdstjärn.            
 • Idag 27/5 har vi satt ut fisk i Åstjärn och Herrgårdstjärn,
  OBS, kl 09:00-13:00 på tisd 31/5 och tisd 7/6 har elever från Gnarps skola fiske vid Herrgårdstjärn, rekommenderar därför vänligen att överväga Åstjärn för övriga som vill fiska den dagen.
   

 

 

 

 

Fiskekortsguide med förteckning över olika fiskekort med priser se: 

fiskekortsguide-2018.xlsx

Regler för Gnarpsån nedre se: 

fiskeregler-gnarpsan-nedre-2018.doc

Information Gnarpsån Nedre se:

gnarpsan-nedre.pdf

 

 

Gnarpsån

Gnarpsån nedströms Milsbrodammen är ett utmärkt havsöringsvatten på våren med nystigen havsöring. Fisk upp till 8.5 kilo har fångats i Gnarpsån.