Nyheter

Nu kan du köpa fiskekort via IFiske via denna länk:

https://www.ifiske.se/fiske-gnarps-fiskeomrade.htm

Fiskepremiär Åstjärn

Lördag 16 juni 2018 mellan kl. 15.00 och 22.00.

300 kg regnbåge och öring är utsatt  

Vid premiären gäller endast fiskekort lösta vid tjärnen, 150 kr/3 fiskar

Fiskeförbud i Åstjärn perioden 7 juni t.o.m. premiärfisket

Info: Kent Hammarström 070-698 11 82,

Sven Erik Norlin 070-634 41 58

Planerade fiskutsättningar 2018

Årets första utsättning planeras göras vecka 20.

 

Fiskutsättningar 2018

15/5 Årets första utsättning gjord. Regnbåge i Herrgårdstjärn och Åstjärn.  

 

Fiskekortsguide med förteckning över olika fiskekort med priser se: 

fiskekortsguide-2018.xlsx

Regler för Gnarpsån nedre se: 

fiskeregler-gnarpsan-nedre-2018.doc

Information Gnarpsån Nedre se:

gnarpsan-nedre.pdf

 

 

Gnarpsån

Gnarpsån nedströms Milsbrodammen är ett utmärkt havsöringsvatten på våren med nystigen havsöring. Fisk upp till 8.5 kilo har fångats i Gnarpsån.