Nyheter

Priset på dygnskort för specialvatten höjs till 120 kr 1/4-2019. I specialvatten ingår Herrgårdstjärn, Åstjärn, Uppgårdstjärn och Igeltjärn.

Även dygnskort för Gnarpsån nedströms Milsbrodammen höjs till 120 kr 1/4-2019.

 

Nu kan du köpa fiskekort via IFiske via denna länk:

https://www.ifiske.se/fiske-gnarps-fiskeomrade.htm

 

Planerade fiskutsättningar 2019

Inte planerat ännu.

 

 

Fiskutsättningar 2018

15/5 Årets första utsättning gjord. Regnbåge i Herrgårdstjärn och Åstjärn.  

7/6 Utsättning av regnbåge i Herrgårdstjärn, Åstjärn och Uppgårdstjärn. 

11/7 Utsättning av regnbåge i Åstjärn och Herrgårdstjärn 

30/8 Utsättning av regnbåge i Herrgårdstjärn, Åstjärn och Uppgårdstjärn.

6/11 Utsättning av regnbåge inför vinterfisket är gjord i Herrgårdstjärn och Åstjärn. Fiskeförbud i Herrgårdstjärn till början av januari då vi har premiärfisket, datum för premiären är 12:te och 13:de januari.

 

 

Fiskekortsguide med förteckning över olika fiskekort med priser se: 

fiskekortsguide-2018.xlsx

Regler för Gnarpsån nedre se: 

fiskeregler-gnarpsan-nedre-2018.doc

Information Gnarpsån Nedre se:

gnarpsan-nedre.pdf

 

 

Gnarpsån

Gnarpsån nedströms Milsbrodammen är ett utmärkt havsöringsvatten på våren med nystigen havsöring. Fisk upp till 8.5 kilo har fångats i Gnarpsån.